Welkom

Je bezit een oneindig potentieel om te creëren wat je werkelijk wilt. Veelal wordt dit potentieel versluierd door (on)bewuste en diep gewortelde overtuigingen welke je soms behoorlijk kunnen beperken in je mogelijkheden tot optimale ontplooiing. Dit kunnen patronen uit je jeugd zijn maar ook van recentere datum. Deze patronen sturen je denken aan en daarmee je gemoedstoestand en vormen uiteindelijk je realiteit.
Als je er klaar voor bent kunnen deze belemmerende patronen bewust worden gemaakt en worden getransformeerd dan wel worden losgelaten. Je keert terug naar je oorspronkelijke blauwdruk zodat je je vrijheid terugvindt en weer diegene kunt zijn die je werkelijk bent.

Briljant Coaching® wil je graag begeleiden op deze reis van persoonlijke groei, bewustwording en ontwikkeling door middel van intuïtieve coaching en healing.
Binnen een veilig kader is mijn stijl erop gericht je in contact te brengen met je eigen herinnering aan wie je in wezen bent (want alle antwoorden liggen reeds in jezelf besloten), het snel naar de essentie gaan van je vraagstelling waardoor innerlijke transformatie in gang kan worden gezet en healing. Briljant Coaching® biedt een krachtige en multidisciplinaire methode aan om je in al je facetten te laten schitteren.

Met hartegroet,
Sandra Bijvoet